Prosjekt
info

Prosjekt:  Hjem til deg
Kunde:  EiendomsMegler1 Nord-Norge
Prosjekt type:  Magasin/innstikk

Beskrivelse

Vi lager boligavisen Hjem til deg i samarbeid med EiendomsMegler1 Nord-Norge.

Hva vi leverte

Innholdsproduksjon tekst og foto til interiørartikler og Min bydel.

Grafisk produksjon, trykk og distribusjon i Harstadregionen.